Welkom

De Stichting Luctor et Emergo zet zich in voor het behoud en in de vaart houden van het stalen motorvrachtschip “Luctor et Emergo”, gebouwd te Groningen in het jaar 1926.  De stichting wil verder een educatieve functie bieden m.b.t. de maritieme geschiedenis van het schip en de maritieme geschiedenis en – techniek in het algemeen. Daarnaast biedt de stichting ook een educatieve en sociaal-maatschappelijke functie: naast het behoud van het schip zet de stichting zich ook in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en langdurig thuiszittende jongeren. Het bieden van structuur, een veilige sociale plek d.m.v. vrijwilligerswerk.

Activiteiten

 

 

 

 

 

 

 


Steun ons