Doneren

Klik op het Pay logo en doneer veilig en makkelijk via iDeal en andere betaalmethoden

Doneren met belastingvoordeel

Uw giften aan Stichting Luctor et Emergo zijn aftrekbaar van de belasting. Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u namelijk een deel van de gift terug via de Belastingdienst. Als u dat wilt, kunt u dit ten goede laten komen aan onze stichting. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone en periodieke giften. De belastingaftrek is het hoogst als u kiest voor een periodieke gift. Hieronder leggen we uit hoe dit werkt.

Wat is het verschil tussen periodieke giften en gewone giften?

Gewone giften
Een gewone gift mag u aftrekken van de belasting. Voor gewone giften geldt wel een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken. Er geldt ook een maximumbedrag.

Periodieke giften
Een periodieke gift mag u in zijn geheel aftrekken van de belasting. Voor deze gift geldt geen drempelbedrag of een maximumbedrag. Deze vorm van geven leidt tot meer belastingvoordeel. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan:

Uw gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Luctor et Emergo beschikt over zo’n ANBI-verklaring van de Belastingdienst.
U heeft de periodieke gift vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (pdf) of een notariële akte
In de overeenkomst legt u vast dat u minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag per jaar schenkt aan ons. U bepaalt zelf of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
Giften die u heeft gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift maar als gewone gift.

Rekenvoorbeelden
Gewone gift
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer heeft gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is bijvoorbeeld € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het maximumbedrag € 2.700. Als u € 450 aan gewone giften geeft, berekent u de aftrek zo.

Periodieke gift
Bij een periodieke gift geldt geen drempelbedrag of een maximumbedrag, zoals bij gewone giften. U geeft in totaal € 450. Dit bedrag mag dan in zijn geheel worden afgetrokken van de belasting.

Gewone gift
Bedrag aan giften € 450
Het drempelbedrag € 270 (1% van € 27.000)
In totaal af te trekken bedrag € 180

Periodieke gift
Bedrag aan giften € 450
Het drempelbedrag € 0
In totaal af te trekken bedrag € 450

Bron: Belastingdienst

Omdat u met een periodieke gift een hoger bedrag mag aftrekken, levert dit meer voordeel op. Hoeveel dat voordeel precies is, is afhankelijk van uw inkomen en van de jaarlijks door de overheid vastgestelde tarieven.

De voordelen van periodiek schenken

  • De fiscus betaalt fors mee aan uw gift
  • U kunt meer bijdragen zonder dat het u extra geld kost
  • Het is snel en eenvoudig te regelen en zorgt voor jarenlang belastingvoordeel
  • U ontvangt alle relevante informatie om uw belastingaangifte over deze donatie in te kunnen vullen

Uw periodieke schenking in 5 stappen geregeld!

1. U opent het (pdf) Periodiek Schenken formulier
2. Print het uit en vul uw gegevens in
3. Stuur het formulier in een envelop terug of geef het af bij ons:
Stichting Luctor et Emergo
Veerweg 6, 3224 AW Hellevoetsluis

4. Na ontvangst van de overeenkomst vullen wij onze gegevens in en sturen wij vervolgens het originele exemplaar weer naar u terug voor uw eigen administratie.
5. Uw periodieke schenking is geregeld!