Doelstelling

De Stichting Luctor et Emergo zet zich in voor het behoud en in de vaart houden van het stalen motorvrachtschip “Luctor et Emergo”, gebouwd te Groningen in het jaar 1926.

Het verwerven en behouden van de status van varend monument voor het schip (met inachtneming van de hedendaagse veiligheidsvoorschriften en uitrustingseisen) en het zo goed mogelijk terug te brengen in de staat waarin het in het jaar 1926 gebouwd werd en later werd geexploiteerd).

De stichting wil een educatieve functie bieden m.b.t. de maritieme geschiedenis van het schip en de maritieme geschiedenis in het algemeen en maritieme techniek.

Daarnaast biedt de stichting ook een educatieve en sociaal-maatschappelijke functie: naast het behoud van het schip zet de stichting zich ook in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bieden van structuur, een veilige sociale plek d.m.v. vrijwilligerswerk.