Dagbesteding voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar

“Luctorplek” t.b.v. thuiszitters tussen 12 t/m 16 jaar

Naar school gaan is niet altijd vanzelfsprekend. Om diverse redenen kunnen kinderen in een situatie terecht komen dat ze niet meer naar school gaan. Niet meer naar school gaan betekent meer dan de lessen niet meer volgen.
Het betekent ook het sociale contact met anderen te moeten missen. Het ontbreken van structuur en zinvolle dagbesteding draagt niet bij aan iemands geluksgevoel.
Isolement dreigt en sluipt erin en de terugweg naar regulier onderwijs lijkt verder weg dan ooit. De terugweg naar een gezonde sociaal maatschappelijke deelneming is verder weg dan ooit. Het terecht komen in een neerwaartse spiraal dreigt. De stichting Luctor et Emergo zet zich in voor deze jongeren d.m.v. een zinvolle dagbesteding in die periode van niet naar school gaan. Het is geen vervanger voor onderwijs. De stichting is ook geen onderwijsinstelling maar zorgt voor een dagbesteding met die aandacht en coaching om te overbruggen of om toe te werken naar een terugkeer.

Voor wie?– Voor de thuiszitter. Kinderen/jongeren van 12 t/m 16 jaar zijn leerplichtig en staan ingeschreven bij een school maar om wat voor reden ook is er sprake van langdurig verzuim.
– voor de jongere om een periode van verzuim te overbruggen
– voor de jongere om vanuit een verzuimperiode toe te werken naar terugkeer naar school
– voor de jongere die wel leerplichtig is maar waar nog geen passend onderwijs voor is.

Doel

-Voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement
-De jongere weer leren eigen regie te nemen en de zelfredzaamheid te vergroten.
-Normaliserende werking van het volgen van dagbesteding benutten; zo veel mogelijk structuur bieden aan de jongere en een gezond slaap-waak ritme creëren
-De jongere te motiveren en in staat stellen weer een volledig onderwijsprogramma te volgen op een passende onderwijsplek
-Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de ouder, de school, begeleider, samenwerkingsverband )

Onze meerwaarde

-dagbesteding aan boord van een historisch schip
-duidelijke structuur binnen een besloten omgeving
-kleine groep
-gevoel van rust vanwege wind, water en buitenactiviteiten
-ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling
-ondanks het vrijheidsgevoel is er juist veel individuele aandacht.

Hoe gaat dat nu aan boord?Aan boord is er een duidelijke dagstructuur. Het opstarten van de dag, pauzes en de gezamenlijke lunch. Tussendoor, afhankelijk van de afspraken, is er ruimte voor schoolwerk. Maar ook de taken aan boord moeten gedaan worden. Aan boord doe je alles. Van schoonmaken, schrobben, koper poetsen, de vlag hijsen en diverse klussen. Omdat we een historisch schip zijn, zijn er soms mensen aan boord voor een rondleiding, een kopje koffie en informatie over de geschiedenis. Meehelpen om het kopje koffie te schenken is ook een van de taken.
Voor ontspanning is er natuurlijk ook gelegenheid. Uiteraard met een nautisch tintje.
Leren zeilen, met de kano varen of gewoon zwemmen is heerlijk als de klussen zijn gedaan en het huiswerk gemaakt.
Aan boord hebben we respect voor elkaar. Respect ongeacht je afkomst, je geloof of wat dan ook.
Samen doen is het sleutelwoord en we zijn allemaal gelijk. In de bijbehorende regels zal je zien dat we ook kledingregels hebben, dat we geen agressie tolereren en geen drugs aan boord willen.
Enfin, er zijn regels. (Zie ook onze gedragscode). Maar er is ook veel vrijheid. Vrijheid van de natuur en de veiligheid van de groep waar je je thuis mag voelen gewoon omdat je mag zijn wie je bent.

contact en overleg

Vanuit de stichting is er altijd contact met de ouders of voogd, de school, samenwerkingsverband, leerplichtambtenaar of andere betrokkenen.
Samen met alle betrokkenen werken aan de toekomst van de jongere is ons doel.

Kosten voor deze dagbesteding (Luctorplek)De kosten voor voor een Luctorplek bedragen 26 euro per dagdeel.
Bij een volledige dag is de lunch inbegrepen.
Deze vergoeding is te voldoen uit PGB, TLV of via gemeente, school of particulier
(overleg altijd met de school, leerplichtambtenaar, samenwerkingsverband of gemeente)

Informatie / intakeVoor informatie en/of voor het plannen van een intake kunt u een email zenden naar
info@stichtingluctoretemergo.nl of middels de onderstaande contactgegevens.
Na het intakegesprek duurt het nog een week voordat u bericht krijgt of er plaatsing mogelijk is. Tijdens deze week willen we ook graag contact met een of meerdere van eerder vermelde instanties. Of er wel of geen plaats is, is ook afhankelijk van de groepsamenstelling.

Vrijblijvende oriëntatie
Om nu gewoon eens te kijken hoe het zou zijn als uw kind op een schip zo’n dagbesteding zou hebben kunt u gerust een afspraak maken.

Stichting Luctor et Emergo.
Bezoekadres: Veerweg 6 (Tramhaven) Hellevoetsluis
info@stichtingluctoretemergo.nl

Meer info? Bel:
06 10 55 52 50 Manuel Suijkerbuijk
06 20 83 60 71 Heleen Sandee