Contact/bestuur

Stichting Luctor et Emergo
Hellevoetsluis
Tel. 06 20836071
info@stichtingluctoretemergo.nl
Bank: NL51 SNSB 0339 4252 29 t.n.v. Stichting Luctor et Emergo

K.v.K.: 77020391

Het bestuur bestaat conform de statuten uit een vrijwillig bestuur, te weten:

Emanuel Suijkerbuijk, voorzitter
Heleen Sandee, secretaris
Leunis Jan Krijn Witte, penningmeester

Het bestuur vergadert minstens eenmaal per jaar en is verantwoordelijk voor het beleid, financiën en alle overige bestuurlijke zaken. De bestuursleden hebben ieder evenveel stemrecht. Er zijn bij Stichting Luctor et Emergo geen mensen in loondienst. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het actuele beleidsplan is in te zien via de volgende link: beleidsplan