Geplaatst op

Opheffing Stichting

Beste leden, ereleden en vrienden van de stichting “Luctor et Emergo”,

Namens en voor de stichting “Luctor et Emergo” ben ik genoodzaakt, met meerderheid van stemmen en hopend op volledigheid daarvan, de liquidatie van de stichting aan te kondigen.

Het ontbreekt de stichting aan voldoende financiële middelen en arbeidscapaciteit.
Diverse zaken liggen er aan ten grondslag en niet in de laatste plaats de pandemie en alle ontwikkelingen er om heen.
Ikzelf zal optreden als vereffenaar wat wil zeggen dat ik de taak op me neem om zaken dusdanig af te ronden dat we kunnen sluiten met een batig saldo wat we daarna, volgens de statuten, schenken aan een gelijksoortig goed doel.

De procedure/periode is ingegaan op 1 december en zal eindigen op 1 februari van het volgende jaar.
Mocht er iemand zijn die de stichting wil overnemen en daar de mogelijkheden toe heeft mag deze zich melden bij mij. Contact en afspraken lopen middels ons bestuurslid Heleen Sandee (info@stichtingluctoretemergo.nl).

Met spijt in m’n hart en verdrietig op een wijze die ik niet kan omschrijven ben ik/zijn wij genoodzaakt tot deze liquidatie /opheffing.
Mijn dank is enorm aan allen die zich hebben ingezet en financieel hebben ondersteund, niet in de laatste plaats Krijn (oop).

Voor vragen, stuur gerust een bericht waarna we op een passend moment zullen reageren.
Voorts houden we iedereen op de hoogte van het verdere verloop.

Namens het Luctor team

Greets skipper⚓ and X 🐾