Geplaatst op

februari-maart 2021

Ondanks alle coronamaatregelen zitten we absoluut niet stil! Waar de weersomstandigheden het toelaten wordt er buiten gewerkt. Sleepboot Denzo wordt momenteel verder onderhanden genomen. Oude verflagen verwijderen en in de menie zetten. Binnen wordt er aan het stuurhuis gewerkt, een nieuwe console wordt er gemaakt zodat het straks weer een pareltje van een scheepje wordt. We werken in kleine groepen/ duo’s in aparte ruimtes of buiten zodat we voldoende afstand kunnen houden.

We zijn blij met de steun die we ontvangen, op allerlei gebied. Zoals hierboven genoemd het prachtige werk wat onze vrijwilligers leveren. We ontvingen een donatie, er wordt ook weer wat merchandise besteld. Wij hopen van harte dat er komende zomer weer wat meer mogelijkheden zijn om (kleine) groepen te ontvangen en rondvaarten te doen.
We zijn ook druk bezig met de opzet van een arbeidsreintegratie traject hier aan boord. Daarover berichten we later meer.

Daarnaast vinden wij het heel erg leuk dat Emma de Man haar afstudeerproject bij ons komt doen. Zij gaat in het kader van haar afstuderen communicatie aan de Hogeschool Inholland een marketingcommunicatie onderzoek van de stichting uitvoeren. We kijken uit naar haar bevindingen! Daarnaast wil zij ons ook ondersteunen op het gebied van social media en communicatie in het algemeen. De watersport is Emma met de paplepel ingegoten dus zij voelde zich direct thuis op ‘de Luctor’. Wij denken een prima combinatie om haar afstuderen succesvol af te ronden. Welkom Emma!


Despite all corona regulations, we are definitely not sitting still! Where weather conditions permit, we work outside. Tugboat Denzo is currently undergoing further work. Remove old paint layers and put them in the lead paint. Inside the wheelhouse is being worked on, a new console is being made so that it will soon be a gem of a ship again. We work in small groups / duos in separate rooms or outside so that we can keep sufficient distance.

We are happy with the support we receive in many areas. As mentioned above, the wonderful work that our volunteers deliver. We received a donation, some merchandise is also being ordered. We sincerely hope that this summer there will be more possibilities to receive (small) groups and to take round trips.
We are also busy setting up a work reintegration process here on board. We will report more about this later.

In addition, we are very pleased that Emma de Man is coming to do her graduation project with us. As part of her graduation communication at the Hogeschool Inholland, she will be conducting a marketing communication study of the foundation. We look forward to her findings! She also wants to support us in the field of social media and communication in general. Emma was born with water, so she immediately felt at home on ‘de Luctor’. We think a great combination to successfully complete her graduation. Welcome Emma!